Küsimused
1. Millist puiduliiki on Eestis põhiliselt puunõude valmistamiseks enim kasutatud?
2. Mida peab jälgima sobiva materjali valimisel?
3. Miks peab lõhkumisraud puunõude valmistamisel olema kumera lõikeservaga?
4. Miks on oluline küljelaudade servade omavahelise nurga võrdsus kõikidel detailidel ning uurde ja küljelaua telje vaheline ristseis?
5. Miks peab küljelaua enne põhja külge kinnitamist märjaks kastma?
6. Milliseid tööriistu kasutatakse puunõu sise- ja välispindade tasandamisel?
7. Kummast otsast alustatakse oksa lõhestamist?
8. Mismoodi tagatakse oksa lõhenemine täpselt säsi kohalt?