Õpiobjekti eesmärgiks on tutvustada puunõude valmistamise vanemat tehnoloogiat.

Õpiobjekt koosneb puunõude valmistamise ajalugu puudutavast teoreetilisest materjalist, puunõude tegemise õppevideost ning õppija enesekontrollitestist.

Antud õpiobjekt on valmistatud TLÜ tööõpetuse osakonna õpetaja Tiit Kobrusepa poolt ning on mõeldud eeskätt tööõpetuse eriala üliõpilastele iseseisvaks õppematerjaliks. Samas sobib materjal käsitöömeistritele, rahvusliku käsitöö eriala õppuritele ning töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetajatele.

Eeltingimus õpiobjekti kasutamiseks on puunõude valmistamiseks vajaminevate töövahendite olemasolu. Kasuks tulevad ka eelnevad puidutöökogemused.

Õpiobjekti läbitöötamine võimaldab omandada õpiväljunditena teadmisi puunõude valmistamiseks vajamineva puidu omadustest, puunõude valmistamise oskuse; omada hoiakut säästlikult kasutada materjale.

Antud õppematerjali valmistamine on paljustki tingitud vajadusest säilitada puunõude tegemise tehnoloogia tulevastele põlvedele. Tänud meistritele, kes sega iidset tehnoloogiat veel tunnevad. Täname ...abi eest õppevideo valmistamisel.